Brand i pumpstation på Björkskatan

Under natten till söndag har en mindre pumpstation för avloppsvatten brunnit ner till grunden på Björkskatan. Avloppsvattnet från de ca 100 anslutna fastigheterna vid Snövägen körs med slambil för att undvika bräddning i Björsbyfjärden.

Arbete pågår med att sanera efter branden och upprätta en provisorisk pumpning av avloppsvatten vid den nedbrunna pumpstationen.

Transport av avloppsvatten med slambil kommer att fortgå tills dess att den provisoriska pumpstationen är i funktion. Detta för att minimera påverkan och i så stor utsträckning som möjligt förhindra utsläpp av orenat avloppsvatten i Björsbyfjärden.

Uppdaterat måndag 08.00: Provisorisk drift av nedbrunnen pumpstation igång sedan söndag eftermiddag. Inget utsläpp av orenat avloppsvatten har förekommit under avbrottsperioden.