Earth Hour 2019

Försäljning av fastighet i Niemisel

Flerbostadshuset Niemisel 6:84 läggs ut till försäljning via öppen budgivning under maj-juni under förutsättning av beslut från kommunfullmäktige.

Luleå kommun kommer under maj-juni månad att bjuda ut fastigheten Niemisel 6:84 till försäljning. Försäljningen sker under förutsättning av kommunstyrelsens beslut och sker genom öppen budgivning. 

Fastigheten har ett lugnt och centralt läge i Niemisel och består av en tvåplans träbyggnad med fyra lägenheter.

Ytterligare information och kontaktuppgifter kommer att läggs ut inför försäljningen på lulea.se, sidan om köp och försäljning.