Försäljning av villafastighet i Bälinge

Luleå kommun kommer att bjuda ut fastigheten Bälinge 1:138 till försäljning.

Fastigheten har ett lugnt och attraktivt läge i Bälinge och är bebyggd med en enfamiljsvilla som tidigare använts som förskola. Försäljningen kommer att ske genom öppen budgivning. Ytterligare information och kontaktuppgifter läggs ut inför försäljningen under Tomter och mark.