Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förlängd sista betalningsdag för tomtkö årsavgift

Tekniska problem har förekommit i flera fall vid betalning av årets tomtköavgift via e-tjänsten.

Med hänsyn till detta, så förlänger vi nu sista dag för betalning av årets tomtköavgift till 28 februari.
Om du fortfarande har problem med din inbetalning - hör av dig!
0920-45 30 00

Årsavgift tomtkön