Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trafikstörning vid trädfällning

De brandgula cirklarna markerar träd som ska fällas. Arbetsstart 8:30  onsdag 16 januari och beräknad sluttid ca 14:30. Begränsad framkomlighet längs Mjölkuddsvägen sträckan Munkebergsgatan – Bodenvägen under tiden.

De brandgula cirklarna markerar träd som ska fällas. Arbetsstart 8:30 onsdag 16 januari och beräknad sluttid ca 14:30. Begränsad framkomlighet längs Mjölkuddsvägen sträckan Munkebergsgatan – Bodenvägen under tiden.

Under onsdag ska nio björkar fällas längs Mjölkuddsvägen. Anledningen är att många av träden är i så dåligt skick att de hotar att ramla av sig själva. Arbetet påverkar förbipasserande trafik i området längs Mjölkuddsvägen i höjd med Trossvägen.

Kommunen har bedömt de nio träden som riskträd. De uppvisar symptom som grendöd i krona, sprängtickor, skador och sprickor samt röta som följd av det.

Läs mer om kommunens arbete med aktuella projekt inom natur-park och skogsskötsel här.