Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Intresse för Luleås avloppsreningsverk

Uddebo avloppsreningsverk - Nordligaste enheten i Europa, använder sig av membranteknik när biogasen ska omvandlas till fordonsgas och uppmärksammas nu nationellt och internationellt. - Det är roligt att vi syns. Vi tänker nytt, vi tänker avfall, säger Lars Sandström.

Läs mer om intresset för Uddebo Avloppsreningsverk på våra sidor om Biogasutvecklingen i Luleå