Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

VA-plan 2030 på gång

För att skapa ett attraktivt växande Luleå som är hållbart över tiden krävs en god och långsiktig planering för vatten och avlopp. Stadsbyggnadsnämnden tog idag beslut om att rekommendera kommunfullmäktige att anta förslag till VA-policy och VA-plan 2030.

- VA-planen bidrar till att säkerställa en VA-försörjning för Luleå kommun som är hållbar över tiden. För att uppnå detta krävs investeringar i både kommunala och enskilda VA-anläggningar vilket innebär kostnader för kommunmedborgarna, säger Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Kommunfullmäktige kommer att få ärendet på sitt bord efter mötet idag och ett beslut i frågan förväntas tas på fullmäktiges möte den 17 december.

- I VA-planen föreslås den allmänna VA-anläggningen byggas ut i områdena Västra Revelsudden, Östra Bensbyn och Lövskär med en tidplan mellan 2019 – 2032. De tre områden är i stort behov av en förändring för sina vatten- och avloppslösningar och en prioritering har tagits fram för att uppnå en god planering. säger Anja Johansson.