Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Vy över Luleå tillsammans med symbolen för Nils Holgersson undersökningen

Det är stora skillnader i boendeavgifter mellan landets kommuner. Enligt årets Nils Holgersson-rapport är det billigast att bo i Luleå.

Här är det billigast att bo

Luleå har landets billigaste avgifter och taxor för boende i flerbostadshus. Driftskostnaderna för en vanlig trerumslägenhet i Luleå är 5 800 kronor lägre per år jämfört med övriga Sverige.

Det är den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger priserna för el, värme, avfall och vatten för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Bakom undersökningen står bland andra Hyresgästföreningen, SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Riksbyggen och HSB.

Sveriges lägsta boendeavgifter

Luleå har flera år i rad haft Sveriges lägsta boendeavgifter. De sammanlagda kostnaderna för en vanlig trea i Luleå är 1 511 kronor per månad. Det är drygt 24 procent lägre än riksgenomsnittet vilket motsvarar ungefär 5 800 kronor per år.

I jämförelse med den dyraste kommunen, Munkedal i Västra Götaland, handlar det om en skillnad på 11 000 kronor i årskostnad.

Det är framför allt den billiga fjärrvärmen som gör att Luleås boendeavgifter är låga. Kostnaden för fjärrvärmen är nästan 40 procent lägre än i medelkommunen. Luleå har även landets billigaste elkostnader, trots en ökning med 25 procent sedan förra årets undersökning. Luleås avgifter för vatten, avlopp och sophämtning ligger runt genomsnittet.

Kostnaderna ökar

Sett till Sverige som helhet har den totala kostnaden för el, värme, vatten och avfall ökat med 6,1 procent sedan förra året. Den största ökningen står elkostnaden för med 20,5 procent.

Se hela 2018 års Nils Holgersson-undersökning härlänk till annan webbplats