Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vårt huvudsakliga uppdrag - ett lyckat uppdrag

Under våren och sommaren har så många gått vidare från Återvinningsmarknaden att vi på kort tid tappat så mycket personal att vi blivit tvungna att (förhoppningsvis tillfälligt) förändra våra öppettider så att vi har öppet två av tre butiker tisdagar till fredagar.

På Återvinningsmarknaden fokuserar vi på hållbarhet. Eftersom vi tillhör Luleå kommuns Arbetsmarknadsavdelning så är det hållbart arbetsliv som är vårt huvudfokus. Genom att erbjuda personlig arbetsinriktad utveckling för alla våra medarbetare under den tid de gör praktik eller har sin anställning hos oss så bidrar vi i någon form till deras fortsatta yrkeskarriär. Det är så många som har gått vidare från oss till anställningar på andra förvaltningar och företag, och andra har gått vidare till studier. Detta gör att antalet medarbetare varierar från tid till annan.

Under våren och sommaren har så många gått vidare att vi på kort tid tappat så mycket personal att vi blivit tvungna att (förhoppningsvis tillfälligt) förändra våra öppettider så att vi har öppet två av tre butiker tisdagar till fredagar.
Tisdag-onsdag är D1 Hem & Hushåll samt D5 Utetorget öppna 10-16.
Torsdag-fredag är D1 Hem & Hushåll samt D3 Bygg & Fritid öppna 10-16.

Vi beklagar om det påverkar er som kunder till butikerna samtidigt som vi är så glada för våra tidigare medarbetares skull.
Välkomna!