Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sjövattenledning i Notviken har släppt från förtöjning

Vid en planerad inventering av Luleå kommuns sjöledningar uppdagade företaget DYKAB att avloppsledningen mellan Karlsvik och Notviken släppt från förtöjningarna och att den flutit upp mot vattenytan. - Vi misstänker att vikterna som är av betong och som ska hålla ned ledningen har släpp i samband med att det kommit in luft i ledningen, säger VA chef Petra Viklund.

Luften har kommit in i ledningen via pumpstationen i Karlsvik och kommunens VA- avdelning arbetar nu med att försöka trycka ut luften ur ledningen. Tills arbetet är klart och ledningen fäst kommer varningsbojar att markera ledningen. - Vi har inte upptäckt något läckage från ledningen i nuläget, men arbetar fortlöpande med att ta reda på vad som har hänt, säger Petra Viklund.

Film från området

Sjöledningen som lades ned 1974 längs den en kilometerlånga sträckan är gjorda i segjärn och mäter 40 cm i diameter. Normalt är den fäst i betong och ligger ca 2, 5 meter under vattenytan.

Sjövattenledningen mellan Notviken och Karslvik har flutit upp mot vattenytan och ser på håll ut som "Stora Sjöodjuret".

Sjövattenledningen mellan Notviken och Karslvik har flutit upp mot vattenytan och ser på håll ut som "Stora Sjöodjuret".

För mer information kontakta Luleå kommuns VA avdelning - 0920 45 30 00