Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Foto: Susanne Lindholm

Doktorand i VA-teknik

Luleå kommun och Forskningsgruppen för Stadens Vatten, Luleå tekniska universitet, söker en driven och engagerad kommundoktorand som vill fördjupa sig i frågor kring klimatsmart dagvattenhantering.

Vill du vara med och utveckla framtidens dagvattenlösningar med syftet att minska risken för översvämningar i städer, minimera föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag och fånga de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda?

De framtida dagvattenlösningarna behöver hantera såväl dagvattenkvalitet och -kvantitet på ett tillfredsställande sätt under såväl bygg- som driftskede samt årets olika säsonger.

Eftersom Luleå utgör en av två test-siter inom kompetenscentrumet är det viktigt att dra nytta av de särskilda förhållanden som uppstår i denna typ av klimat. De integrerade klimatanpassade lösningarna är en stor utmaning, och kräver ny kunskap.

Projektet är en del av kompetenscentrumet DRIZZLE och genomförs i ett samarbete mellan Luleå kommun och VA-teknik vid Luleå tekniska universitet. Vid Luleå kommun kommer du att vara placerad på avdelning Vatten och Avlopp på Stadsbyggnadsförvaltningen. Detta för att kunskaperna från projektet ska kunna tas tillvara och omsättas i praktiken.

Är du intreserad? Läs mer härlänk till annan webbplats