Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Risk för brand i skog och mark

skog och sol

Det torra och varma vädret gör att det blir extremt torrt i skog och mark. Risken för bränder är därför stor. Var försiktigt när du är ute.

Iaktta stor försiktighet om du ska elda och tänk på att endast elda på platser utformade så att elden inte kan sprida sig. Alla typer av eldhärdar (grillar, eldstäder, campingkök eller motsvarande) bör vara placerade på ett eldsäkert underlag (hällar, sandmark eller liknande).

Var också försiktig med cigarettfimpar och till exempel verktyg som kan slå gnistor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmanar sedan tidigare allmänheten till stor försiktighet i skog och mark.