Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Blåljuskollen - kartor som räddar liv

Luleå kommun har som en av de första kommunerna i Sverige genomfört Blåljuskollen. Blåljuskollen är ett projekt som säkerställer att kommunen levererar korrekt kartinformation kring vägar, leder, byggnader och anläggningar till Trafikverket och Lantmäteriet.

Kommunen är en viktig aktör för att tillhandahålla korrekt och tillförlitlig kartinformation till den Nationella Blåljuskarta för blåljusverksamheterna polis, ambulans och räddningstjänst och SOS-alarm som Lantmäteriet tillsammans med Trafikverket har ambition att bygga upp.

Läs mer om Blåljuskollen och vad den innebär.