Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Röda korset tilldelas Stipendium för hållbar utveckling

Röda korset, Luleåkretsen får Luleå kommuns stipendium för hållbar utveckling 2018. Stort grattis!

Vid kommunfullmäktiges sammanträde idag den 18 juni 2018 hyllades Luleåkretsen av Röda Korset, som representerades av Oscar Lundberg, verksamhetsutvecklare och Britt-Marie Bergström, frivilligledare för sygruppen.

"Det betyder mycket för oss, att det vi gör uppmärksammas." Britt-Marie berättar om de produkter som görs i hennes sygrupp av volontärer. Allt från tehuvor via mjukisdjur över skräppåsar för bilen via hundleksaker till mössor och vantar och massa därimellan.

Oscar inflikar att fler volontärer är något som önskas och de får gärna vara män. Det finns ett underskott av män som är frivilliga.

Britt-Marie säger att "Jag brukar säga åt mina barn som tänker köpa något, kom in på Röda Korset och titta innan ni köper nytt". "Där finns allt" tillägger Oscar.

Motiveringen

Motiveringen lyder: "Röda korset i Luleå skickar årligen omkring 140 ton kläder till textilåtervinning. Volontärer på Kupan (butiken i Luleå) arbetar med att återvinna textilmaterial som blir till alster som sedan kan säljas i butiken. Detta textilmaterial skulle ha eldats upp om Röda korset inte tagit hand om det. På så sätt tar Röda Korset ansvar för miljön.

Social hållbarhet

Utöver de miljömässiga aspekterna arbetar Röda korset Luleå mycket med sociala hållbarhetsaspekter.

Röda Korset spelar en stor roll när det gäller den sociala utsattheten som blir allt större.
Butiken i Södra Hamn är öppen för alla och den besöks varje dag av människor som annars skulle varit isolerade. Röda Korset informerar om asylsökandes och nyanländas rättigheter, ger stöd åt ensamma och erbjuder social verksamhet, språkträning,
läxhjälp, eftersök av familjemedlemmar, första hjälpen beredskap och häktesbesök.

Genom föreningsarbetet och volontärverksamheten attraherar Röda Korset intresserade till fortsatt föreningsengagemang, möjligheter att påverka samt sociala aktiviteter för att hjälpa andra. Dessa människor kommer till exempel från kriminalvården, SFI eller frivilliga som vill hjälpa till.

Hållbarhet är att ta vara på de resurser som finns vilket Röda Korset lever upp till."


Röda Korsets butik Kupan finns i Södra hamn på Småbåtsgatan 5

Läs mer om Röda korsets verksamhet i Luleålänk till annan webbplats

Läs mer om Luleå kommuns stipedium för hållbar utveckling