Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Råneås vattenförsörjning sommaren 2018

Under året har en del åtgärder gjorts för att hålla god beredskap om algblomning åter uppstår i Andträsket den här sommaren.

Under året har Luleå kommun gjort en del åtgärder för att hålla god beredskap om algblomning åter uppstår i Andträsket.

Den ordinarie filtermassan i reningsverket är utbytt till kolfilter, som är en bra barriär mot algtoxiner. Kolfiltret byts årligen för att hålla det aktivt och få en så bra filtrering som möjligt. Utöver det har kontrollprogrammet utökats med tätare provtagningstillfällen och det har säkerställts att det finns laboratorium som kan analysera även algtoxiner med kort varsel.

Kommunen har även efter förra årets problem utsett en kommunikatör i beredskap för att säkerställa snabb kommunikation till allmänheten. För att ytterligare säkerställa kommunikationen har vattentankarna försetts med text på flera språk.

Här kan du hitta information om hur du ska agera om du upplever problem med ditt vatten.