Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Haveri på avloppsledning vid Ingridshem

På grund av lågvatten i älven så är avloppsledningen fullt synlig från stranden.

På grund av lågvatten i älven är avloppsledningen fullt synlig från stranden.

Sent under gårdagskvällen uppmärksammades att orenat avloppsvatten läckte ut från en avloppsledning och rann direkt ut i Luleälven. Av säkerhetsskäl stängdes intaget av vatten från Luleälven till Gäddviks vattenverk omedelbart. - Raset på ledningen innebär inte någon påverkan för abonnenter i området, säger Petra Viklund, chef vid kommunens VA avdelning.

Sent under gårdagskvällen uppmärksammades att orenat avloppsvatten läckte ut från en avloppsledning och rann direkt ut i Luleälven. Personal från Luleås VA-avdelning försökte initialt att spola upp stocken som befarades vara orsaken till läckaget. Man gjorde därefter en filming i ledningen och upptäckte då att hela röret rasat samman. Detta bidrog till att intaget av vatten från Luleälven till Gäddviks vattenverk som en säkerhetsåtgärd stängdes omedelbart. Anledningen till raset av ledning beror på ålder och den sträckan ingår sedan tidigare i åtgärdsplanen för renovering av vatten- och avloppsledningsnätet.

Idag påbörjas reparationsarbetena och byte av VA-ledning i området.

- Beroende på omfattning kan vi inte säga hur lång till arbetet beräknas ta i nuläget, säger Petra Viklund chef för kommunens VA-avdelning.

Raset på ledningen innebär inte någon påverkan för abonnenter i området.

Rekommendationen till allmänheten är att undvika att bada i området nedanför Gammelstad och ner till Gäddviksbron på grund av utsläppet.