Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avloppsledning vid Ingridshem lagad - vänligen notera badrestriktioner i området  

Avloppsläckan vid Ingridshem i Gammelstad är nu lagad. Det gamla röret är utbytt och inget mer läckage ut i älven väntas. Dock råder just nu badförbud i området från Gammelstad ner till Gäddviksbron. 
- Vi vill invänta de prover som tagits och rekommenderar därför ett  badförbud över helgen, meddelar Petra Viklund, chef för kommunens VA avdelning.

NYHET UPPDATERAD!
Badförbud hävt måndag 18 juni 2018

Rekommendationen om att inte bada i älven längs sträckan Gammelstad - Gäddviksbron omfattar även den kommunala badplatsen vid Storsand. Badförbudet kvarstår till dess att prover bekräftat god badvattenkvalitet.
- Vår rekommendation kvarstår över helgen, till måndag den 18 juni, säger Petra Viklund.

Bakgrund

Sent under måndagskvällen uppmärksammades att orenat avloppsvatten läckte ut från en avloppsledning och rann direkt ut i Luleåälven. Personal från Luleås VA avdelning försökte initialt att spola upp stocken som befarades vara orsaken till läckaget. Man gjorde därefter en filmning i ledningen och upptäckte då att hela röret rasat samman.

Detta bidrog till att intaget av vatten från Luleåälven till Gäddviks vattenverk som en säkerhetsåtgärd stängdes omedelbart. Anledningen till raset av ledning beror på ålder och den sträckan ingår sedan tidigare i åtgärdsplanen i vatten och avloppsledningsnätet.