Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Niklas Nordström, kommunalråd och Emma Engelmark, styrelseordförande Lulebo fick hjälp vid spadtaget av barn från Älvens Förskola i Råneå.

Niklas Nordström, kommunalråd och Emma Engelmark, styrelseordförande Lulebo fick hjälp vid spadtaget av barn från Älvens Förskola i Råneå.

Första spadtaget för nya trygghetsboendet i Råneå

När kommunalråd Niklas Nordström och Lulebos ordförande Emma Engelmark idag satte spaden i marken markerade de starten för uppförandet av ett nytt trygghetsboende med 23 hyreslägenheter i Råneå.

– Råneå och byarna runt omkring är prioriterade områden och viktiga för hela kommunens tillväxt. Trygghetsboendet är ett konkret resultat av önskemål från Råneåborna och vårt arbete med utvecklingsplanen för Råneå, säger Niklas Nordström, kommunalråd.

Trygghetsboendet kommer att byggas centralt i Råneå, på Skolvägen, nära älven. Bostäderna anpassas till äldres fysiska och sociala behov och hyresgästerna ska vara 65 år eller äldre. Inflyttning planeras till hösten 2019.

– Vi ser fram emot att bygga nyproducerade bostäder i Råneå och vi vet att ett trygghetsboende har varit efterfrågat bland Råneåborna och de olika pensionärsföreningarna i Luleå kommun. Kul att vi är igång, säger Emma Engelmark, ordförande Lulebo.

Planerna för trygghetsboendet startade redan i slutet av 2014 då en motion från Landsbygdspartiet Oberoende bifölls av kommunstyrelsen. Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen för området i april och idag vann den laga kraft. Ansökan om bygglov är inskickad.

Många Råneåbor deltog vid spadtaget och Råneå Brottarklubb serverarde besökare varmkorv och kall och varm dryck.

Många Råneåbor deltog vid spadtaget och Råneå Brottarklubb serverarde besökare varmkorv och kall och varm dryck.

Historik trygghetsboende Råneå

November 2014 Kommunstyrelsen bifaller en motion om ett trygghetsboende i Råneå efter en motion från Landsbygdspartiet Oberoende.

November 2015 Lulebo genomför en marknadsundersökning för att kartlägga underlag till trygghetsboende som presenteras i november.

Mars 2017 Uppdrag till ändrad detaljplan för området för att möjliggöra byggandet samt att fritidsgården kan vara kvar.

Februari 2018 Luleå kommun beslutar att ingå hyresavtal med Lulebo. Kommunen hyr 23 lägenheter i trygghetsboendet. Intäkter och kostnader för lägenheterna inarbetas i kommande budget. Lulebos styrelse fattar formellt beslut att bygga trygghetsboendet.

April 2018 Stadsbyggnadsnämnden antar detaljplanen för området Råneå 12:66.

Maj 2018 Ansökan om bygglov, första spadtag.