Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skit-igt värre

Längtan till sommarens grönska väcks nu när snön smälter bort. Dessvärre är det inte bara naturen som vaknar till liv den här årstiden. Fram kommer även midre trevliga upptäckter fram i ljuset. Skräp och hundbajs inte minst. Detta fenomen ställer årligen till stora besvär för fotgängare och cyklister.

Förekomsten av både skräp och bajs är något som vi på kommunen är väl medveten om och vi tar varje vår emot felanmälningar om favoritplatser för hundägarna att rasta sina djur på. Två av de mest uppmärksammade ställena är Södra Hamnplan och området kring Norra Hamn. I samband med den ordinarie vårstädningen och sopningen tar vi hand om det som ligger på allmäna platser och GC-vägar, det tar dock tid innan hela Luleå är städat och arbetet är genomfört.

Hundägarens ansvar

Var måste jag plocka upp efter min hund?

I Luleås lokala ordningsföreskrifter står det att man alltid ska plocka upp efter sin hund inom följande detaljplanelagda områden:

Luleå tätort:

  • Innerstaden, Norra Bergnäset, Villastaden, Bergstaden, Trolleberg, Trollheden, Trollnäs,
  • Mjölkudden, Notviken, Östermalm, Bergviken, Kallkällan, Klinbacken, Porsön, Björkskatan,
  • Lulsundet, Kronan, Malmudden, Östra- och Västra Skurholmen, Fridhem, Lövskataheden,
  • Svartöstaden, Örnäset, Bredviken, Lerbäcken, Burströmska gärdan, Karlsvik och Hertsön.

Gammelstad tätort:

  • Stadsön, Ektjärn, Öhemmanet och Kyrkbyn

Råneå tätort:

  • Tallheden, Västibyn, Centrala byn, Östra byn, Norra byn, Sundet, Hägnanheden
    och Holmen.

Övrigt:

  • Södra Sunderbyn, Alvik, Antnäs, Bensbyn, Bälinge, Måttsund, Rutvik, Klöverträsk,
  • Persön, Sundom, Jämtön och Niemisel.

Utanför dessa områden ska man alltid plocka upp på gång- och cykelbanor.

Mer information

Läs mer om hur vi på Luleå kommun resonerar kring hundbajs och nedskräpning.