Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pollenmätning pågår

Pollenmätaren då den stod på Stadshusets tak i Luleå för något år sedan

Pollenmätaren då den stod på Stadshusets tak i Luleå för något år sedan

I år görs mätningarna i Piteå men resultaten är representativa även för oss i Luleå

Pollenmätning i Norrbottens kustland görs alternerande mellan orterna Boden, Luleå, Älvsbyn och Piteå. 2018 är det Piteås tur att sköta mätningarna. Mätstationen drivs i regi av Pollenlaboratoriet i Umeå AB med medel från Landstinget i Norrbottens län tillsammans med fyrkantskommunerna.

Resultaten från mätningarna publiceras löpande på naturhistoriska riksmuseets webbplatslänk till annan webbplats. På webbplatsen finns även massa nyttig kunskap om pollen och allergi.
Allt om pollenlänk till annan webbplats som drivs av Astma- och allergiförbundet är även det en bra källa för kunskap om pollenallergi.

Vi har även en egen sida som beskriver lite mer om pollenlänk till annan webbplats.