Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Välkommen på företagsträff om energieffektivisering!

Inom ramen för projektet Coacher för energi och klimat anordnar Luleå kommun och Luleå Energi en energifylld kväll där små och medelstora företag får lära sig hur man med bättre kontroll över sin energianvändning kan spara pengar och minska sin miljöpåverkan.

Tid: Tisdag 17:e april kl 18.00-20:00
Plats: Luleå Energi, Energigränd 1

Vi bjuder på fika!

Program för kvällen:

18:00. Välkomna! Elisabeth Persson från Luleå Kommun berättar om projektet Coacher för energi och klimat, som är en nationell satsning som kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge företag möjligheter till att energieffektivisera. Erbjudandet är helt kostnadsfritt och riktat till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kWh per år. Genom att delta i coachningsprogrammet kan ni sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska er klimatpåverkan! Projektet finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet.

18:45. Fredrik Carlsson, Luleå Energi AB berättar om EnergiAnalys. Analysverktyget ger er bättre kontroll över ert företags energianvändning vilket leder till en ökad kunskap och engagemang kring miljö- och effektiviseringsarbetet. Vi går igenom vår EnergiAnalys så ni får en bra hjälp i ert fortsatta energieffektiviseringsarbete. All information presenteras via ett enkelt användargränssnitt, med färgkodade grafer och diagram som exempelvis visar konsumtion per timme, dag, vecka, månad eller år samt hur du sätter upp larm och mål för din energianvändning. Du kan själv ta fram olika typer av rapporter och analyser som bygger på er förbrukning och konsumtionsmönster. Möjlighet finns dessutom att definiera och skapa rapporter anpassade efter individuella önskemål.

19.20. Andreas Andersson, Luleå Energi AB berättar om vilka Energitjänster som Luleå Energi kan erbjuda. Vi presenterar några av våra energitjänster som hjälper till att öka medvetenheten om hur företaget använder sin energi och hjälper till att effektivisera företagets energianvändning genom olika energieffektiviseringsåtgärder. Vi har bland annat Trygg Värme, Trygg Kraft, mättjänster, fjärrvärmeöversyner, energikartläggningar, energiutredningar, byte av fjärrvärmecentral, solceller och laddstolpar.

20:00. Avslut.

Anmäl er i förväg, via mail till elisabeth.persson@lulea.se eller telefon, 0920-45 37 59.

Varmt välkomna till en energifylld och lärorik kväll!

Läs mer om projektet Coacher för energi och klimat på Luleå kommuns hemsida
Läs med om energieffektivisering för små och medelstora företag på Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Besök Luleå Energis hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster