Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Världsvattendagen 22 mars

Varje år sedan 1992 infaller den 22 mars FNs internationella världsvattendag. Det innebär att dricksvattenfrågan lyfts världen över och så även i Luleå. I år handlar kampanjen om att sprida kunskap under rubriken "Svaret finns i Naturen"  och på så sätt uppmärksamma vattnets värde.

Hur kan vi minska översvämningar, torka och förorenat vatten?  Jo, genom att använda lösningar som vi hittar i naturen.
Miljöproblem, tillsammans med klimatförändringar, driver de vattenrelaterade kriserna vi ser runt om i världen. Översvämningar, torka och förorenade vattenresurser kan alla försämras av att vegetation, mark, floder och sjöar förändras eller tas bort.
Naturen och dess vattentjänster har potential att lösa många av våra vattenutmaningar.

Temat för årets Världsvattendag är "Nature for Water" som handlar om hur vi kan använda naturen för att lösa vattenrelaterade problem.

Läs mer om Världsvattendagen och andra vattenrelaterade frågor på vår sida om just Vatten.

Tips till dig som undervisar

På våra sidor kan du som arbetar med barn, ungdomar eller i andra utbildningssituationer få mycket bra tips om hur du kan använda vårt material i undervisningen.  Materialet hittar du under denna flik Skolmaterial.