Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hästar till hjälp vid skogsvård kring Trolltjärnen

För att skonsamt kunna köra ut virket från de områden som ska gallras kring Trolltjärnen på Bergnäset kommer det att ske med hjälp av hästar.

När området i anslutning till Trolltjärnen på Bergnäset ska gallras under nästa vecka, v.48 kommer det att ske på ett skonsamt sätt för miljön. En liten skördare kommer att användas för avverkningen och sedan kommer virket att köras ut med hjälp av hästar.

Tänk på att arbete i skogen alltid kan medföra fara. Håll säkert avstånd till våra medarbetare.

Inom markerade områden kommer gallring av skogen att ske.