Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förtydligande om vattnet i Råneå

Flera vattenprover är tagna och det finns ingenting som tyder på att vattnet i Råneå är skadligt för hälsan.

Det har under en tid upplevts att vattnet i Råneå luktar och smakar dåligt.

Vattnet i Råneå genomgår en omfattande vattenbehandlingsprocess på sin väg från Andträsket till vattenkranen. Denna process säkerställer att inga sjukdomsframkallande mikroorganismer kan gå ut i dricksvattnet. Däremot klarar inte processen fullt ut att reducera den lukt och smak som kan uppstå under vår och höst.

Flera vattenprover är tagna hos privatpersoner och i Råneå vattenverk. Detta är prover som är tagna utöver de prover som regelbundet tas.

Efter att proven tagits tar det cirka ett dygn för att först se om vattnet är drickbart och sedan tar det ungefär en vecka för att få ett mer komplett provsvar. Alla prover som är tagna visar att vattnet är drickbart.

—Vi har säkerställt att vattenprocessen fungerar som den ska, säger Jan-Erik Ylinenpää sektionschef VA-produktion.

Länk till tidigare information om Andträsket.