Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vattnet i Råneå upplevs lukta och smaka annorlunda

Annorlunda lukt och smak på dricksvattnet i Råneå beror på förändrade vattenförhållanden i Andträsket under hösten.

En förändrad vattenkvalitet under hösten kan bero på ökade tillflöden och cirkulation av vattnet i sjön Andträsket, varifrån Råneå får sitt dricksvatten.

När vattentemperaturen sjunker börjar vattnet cirkulera. Det kallare ytvattnet sjunker mot botten och det varmare vattnet, djupare i sjön, cirkulerar uppåt. Det kallas att sjön vänder. I samband med dessa rörelser av sjövattnet kan organiskt material komma i rörelse. Detta kan påverka vattnets lukt och smak.

För att säkerställa vattenkvaliten tas regelbundna vattenprover. Utöver detta har en utökad provtagning gjorts under veckan och ingenting tyder på att vattnet inte skulle uppfylla livsmedelsverkets krav.