Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Friköp av tomträtt

Du som vill friköpa din tomträtt till 2017 års taxeringsvärde bör lämna intresseanmälan före 1 december.

Från och med 1 januari 2018 kommer nya taxeringsvärden på småhusfastigheter att gälla. Om du vill friköpa din tomträtt till 2017 års taxeringsvärde, så bör du kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen före 1 december.

Kontakt
För information och intresseanmälan kontakta:

Annelie Bernsten, tfn. 0920-45 32 31