Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Slyröjning sker inom markerat område

Slyröjning på Hertsön

Området nedanför och kring fotbollsplanerna vid Hertsö centrum röjs nu från sly och undervegetation.

Det växer snabbt upp undervegetation i våra naturområden. Nu gör vi en insats och rensar undervegetation och sly på området nedanför och kring fotbollsplanerna vid Hertsö centrum. 

Röjningen medför risk för flygande kvistdelar mm. Tänk på att hålla säkert avstånd till våra medarbetare.