Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Foto: Pixabay

Nu ska skogen på Sinksundsberget gallras

Under vecka 44 påbörjas arbetet med att gallra delar av Sinksundsberget. Arbetet sker med skogsmaskiner och beräknas pågå cirka tre veckor.

Under arbetet kommer avverkad skog att fraktas bort med timmerbilar längs Gamla Hagaviksvägen. Vi vill speciellt uppmärksamma er som cyklar mountinbike, orienterar eller går med hunden efter vägen.

För din säkerhet bör du tänka på att hålla säkert avstånd till maskiner och timmerbilar.

Varför gallrar vi?

När vi gallrar tar vi bort träd av dålig kvalitet för att skapa bättre förutsättningar för andra träd. Gallringen görs i bestånd som är ungefär 12 meter och högre.

Genom att gallra ger vi också beståndet ökad motståndskraft mot olika skador. Vi kan reglera blandningen av trädslag utifrån växtplatsens förutsättningar.

I Skogsvårdslagen står det att efter gallring får ett bestånd inte vara alltför glest. Gynnade trädslag ska vara sådana som kan växa bra på den aktuella marken. Efter gallring ska träden vara någorlunda jämnt fördelade och om möjligt oskadade.

Markerat område ska gallras på Sinksundsberget