Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu slyröjer vi flera områden runt Luleå

Under hösten 2017 rensar vi undervegetation och sly på flera ställen runt Luleå.

Det växer snabbt upp undervegetation i våra naturområden. Nu gör vi en insats och rensar undervegetation och sly på flera ställen under hösten 2017. Se kartor nedan.

Röjningen medför risk för flygande kvistdelar mm. Tänk på att hålla säkert avstånd till våra medarbetare.

Delar av Rutvik som slyröjs.

Del av Lulsundsberget som slyröjs.

Östra Kronan slyröjs.

Smedkroken slyröjs.