Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Råtta

Problem med råttor

Uppdaterad text. Under sommaren har kommunen fått in klagomål på råttor i Rutvik. Vi ser allvarligt på problemet och har tagit fram en åtgärdslista som nu genomförs. Som fastighetsägare har du också ansvar att själv hålla skadedjur borta från ditt hus eller din lokal.

Det är inte ovanligt att råttor och möss dyker upp i vår närmiljö. De trivs där det finns mycket att äta och där de kan hitta en skyddad miljö.

Förebyggande åtgärder och ansvar

Tillsammans kan vi hjälpas åt för att hålla nere antalet råttor. Det är viktigt att vi håller rent och fint på allmänna ytor och på återvinningsstationer. Kasta avfallet i avsedd behållare och lämna inte sådant som råttorna kan äta vid återvinningsstationerna. Råttor kommer inte att trivas om det saknas förutsättningar för ett bekvämt råttliv.

Enligt lag är det fastighetsägarens ansvar att hålla ohyra och skadedjur borta och vid behov sanera, det gäller både bostadsfastigheter, affärsfastigheter och andra lokaler.

Äger du en villa eller ett radhus är ofta en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Vad gör Luleå kommun i Rutvik?

Kommunen ser allvarligt på råttproblemet i Rutvik och följande åtgärder är genomförda eller planeras:

 • Kommunens miljöinspektörer har genomfört inspektioner i Rutvik med omnejd och kommer även att genomföra fler. Man har hittat områden med större råttpopulationer. Fastighetsägarna är informerade och har genomfört åtgärder. Åtgärderna kommer att följas upp av kommunen.
 • Representanter från kommunens miljö- och byggnadsförvaltning och stadsbyggnadsförvaltning har träffats tillsammans med skadebekämpningsföretagen Anticimex och Nomor för en kartläggning av omfattning och utbredning.
 • Vi har klippt de kommunala gräsytorna i Rutvik och kommer fortsättningsvis att hålla dem kortklippta.
 • Vi kommer att åtgärda en del ytor som har stort röjningsbehov. En röjning påverkar inte antalet råttor, men försvårar möjligheten för dem att röra sig.
 • Vi har tagit kontakt med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) och informerat dem om problemet och bett dem hålla särskild uppsikt över återvinningsstationen i Rutvik. Om du som boende uppmärksammar att behållarna är fulla eller att det är nedskräpat runt behållarna så är det bra om det omedelbart anmäls till FTI via deras webblänk till annan webbplats eller på servicetelefon 0200-88 03 11.
 • Vi har informerat våra fastighetsskötare att hålla särskild uppsikt över nedskräpning vid de kommunala fastigheterna i Rutvik (skola och förskola).

Fler åtgärder kan tillkomma beroende på hur situationen utvecklas.

Vad kan man som fastighetsägare göra?

Här är några tips på hur du kan råttsäkra fastigheten:

 1. Täta och plombera ingångar
  Man bör försvåra för gnagarna att komma in. Finns det gamla golvbrunnar som inte används? Hur ser det ut där kablar och rör kommer in i fastigheten? Finns det hål i väggarna som kan fungera som ingång för råttorna? Finns det springor under ytterdörrar?
 2. Se över sophanteringen
  Soptunnor ska vara hela och soprummen ska vara svåra att komma in i. Om du upptäcker hål i sin soptunna, kontakta Luleå renhållning för att få en ny:
  0920-25 09 00, kundservice@lrab.lulea.se.
  Kompostering ska ske i sådana former att råttor och möss inte kan livnära sig på matrester som komposteras. Om det är problem med råttor eller möss i fritidshus kan man tänka på att tömma skafferiet när man inte är där. Hittar råttorna inte någon mat har de ingen anledning att stanna.
 3. Rensa och röj upp
  Råttor har ofta sina bon i marken och gärna under extra skydd i form av buskar, brädhögar eller dylikt. De rör sig vanligtvis inom en radie på 25 -30 meter från boet. Håll gärna marken öppen längs husväggarna och undvik klätterväxter. Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden. ”Bråte” utgör skydd för gnagarna. Fyll igen eventuella övergivna råttbon.
 4. Ingen mat på marken
  Mata inte fåglar eller andra djur utomhus med föda som hamnar på marken. Använd talgbollar. Ta bort eventuell fallfrukt. Om du har djur i utomhusburar, till exempel kaniner, tänk på att deras mat inte får bli föda för råttor. Städa ofta och ta bort matrester i och runt burarna.

Grannsamverkan mot råttor

Om råttorna störs på ett ställe flyttar de, därför är ett samarbete med grannfastigheterna viktigt för att uppnå en effektiv bekämpning.

Mer information

Broschyr från Fastighetsägarna "Effektiv råttbekämpning"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information från Anticimexlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information från Nomorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter till skadebekämpningsföretag i Luleå:
Anticimex kundservice: 075-245 10 00
Nomor kundtjänst: 0771-122 300