Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Krisstaben träffas två gånger om dagen.

Krisstaben, som stadsbyggnadschef Roger Danell leder, träffas två gånger om dagen.

Råneå – statusuppdatering

Luleå kommun har inrättat en krisstab som träffas två gånger dagligen för att jobba så snabbt och effektivt som möjligt med den rådande vattensituationen i Råneå. Idag har de gamla på äldreboendet Forsbacka kunnat duscha. Samtidigt som vi tar fram praktiska lösningar för Råneåborna just nu så arbetar vi med att hitta lösningar om provsvaren skulle visa på toxiner.

 Följande har skett under onsdagen den 2 augusti:

  • De nya vattenproven nådde Uppsala för analys under morgonen. Resultat väntas komma imorgon.
  • En tankbil (10 000 l) har möjliggjort för de boende på Forsbacka vård- och omsorgsboende att duscha. Även behövande inom hemtjänsten har fått nyttja duschen. Tankbilen går igång på Västberga vård- och omsorgsboende kl. 8.00 imorgon torsdag.
  • Hemtjänstgruppen i Råneå har kört ut rent vatten till brukare.
  • En chatt för allmänheten hölls kl. 10.00–11.00 där Roger Danell, stadsbyggnadschef Luleå kommun, Lenita Ericson, ordförande stadsbyggnadsnämnden och Jan-Erik Ylinenpää, sektionschef vatten och avlopp svarade på frågor. Chatten finns här.
  • Kl. 12.00 fanns ovan nämnda i Råneå för att svara på frågor. Många Råneåbor uttryckte sin frustration och fick förhoppningsvis svar på sina frågor. 
Jan-Erik Ylinenpää, Lenita Ericson och Roger Danell från stadsbyggnadsförvaltningen och -nämnden möter Råneåborna vid vård- och opmsorgsboendet Forsbacka idag.

Jan-Erik Ylinenpää, Lenita Ericson och Roger Danell från stadsbyggnadsförvaltningen och -nämnden möter Råneåborna vid vård- och opmsorgsboendet Forsbacka idag.

Lenita Ericson

- Det är jättefrustrerande att det tog så lång tid innan vi fick de första provsvaren. Vi kommer att göra en ordentlig utvärdering av den händelsen, säger Lenita Ericson och fortsätter:

- Nu snabbar vi på processen med att förbättra vattenförsörjningen i Råneå. En studie om alternativa lösningar är klar i höst där vi utifrån det också kan ta ett politiskt beslut.

  

Jan-Erik Ylinenpää

Varför kommunen inte tidigare gjort någonting för att förbättra kvalitén på vattnet i Råneå, undrade många Råneåbor.

- Sedan 2012 har vattenverket i Råneå byggts om med bland annat nya filter, rening med UV-ljus samt ny kemisk fällanläggning, förklarar Jan-Erik Ylinenpää, sektionschef vatten och avlopp.

Ulf Wikström och Kari Kenttämaa från stadsbyggnadsförvaltningen hjälpte till med att installera en provisorisk ledning från en tankbil så att de gamla på Forsbacka kunde duscha idag.

Ulf Wikström och Kari Kenttämaa från stadsbyggnadsförvaltningen hjälpte till med att installera en provisorisk ledning från en tankbil så att de gamla på Forsbacka kunde duscha idag.

 Så snart vi får resultaten från Livsmedelsverket i Uppsala kommer vi att informera er här på lulea.se samt på vår Facebooksida.

Vi kommer att ha en ny chatt imorgon kl. 16-17. Skulle provsvaren visa på toxiner i vattnet så håller vi ett informationsmöte imorgon torsdag 3 augusti, kl. 18 på Medborgarkontoret i Råneå. (UPPDATERING torsdag 3 augusti: Det blir ingen chatt och inget möte i Råneå. Vi uppdaterar frågor och svar på hemsidan och Facebook.)

Tillsvidare vill vi uppmana er om att inte använda kranvattnet för att duscha. Vi vill även vädja att ni hjälper de som finns i er närhet som är i behov av hjälp.

Läs vanliga frågor och svar här.