Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ok att använda vattnet i Råneå

Svaren från Livsmedelsverket på de sista vattenproverna har inkommit. Resultatet visar att vattnet i Andträsket inte innehåller toxiner. En snabbtest vid vattenverket i Råneå visade samma resultat. Vattnet kan nu användas utan inskränkningar.

Om du inte har använt ditt vatten på ett antal dagar kan du spola i 3-5 minuter, men i övrigt behöver du inte vidta några ytterligare åtgärder.