Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Vattentankar finns bland annat vid vård- och omsorgsboenden i Råneå.

Vattentankar finns bland annat vid vård- och omsorgsboenden i Råneå.

Uppdatering vattensituation Råneå

Torsdag 27 juli upptäcktes algblomning vid Andträsket som försörjer Råneå med dricksvatten. Nu har typbestämningen av de första provsvaren visat att det handlar om en blågrön alg. För att ta reda på vilka gifter algen producerar kommer nu ytterligare tester att göras.

 Dessa prover tas under dagen och svar väntas tidigast under torsdagen. Med anledning av detta uppmanas invånarna fortsatt att undvika att duscha i eller dricka vattnet. Mer information om algtoxin finns på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats.

–Vi för en tät dialog med Livsmedelsverket och gör allt för att få provsvar så snart som möjligt samtidigt som vi försöker hitta lösningar för att underlätta vardagen för de drabbade Råneåborna. Tyvärr så blir det en viss väntetid när vi behöver ta nya prover och skicka till externa laboratorier, men vi måste prioritera säkerheten, säger Roger Danell, stadsbyggnadschef.

–Jag beklagar verkligen situationen Råneåborna har fått utstå. Det är ingen långsiktigt lösning att ha Andträsket som vattentäkt med nuvarande reningsverk. Vi har redan påbörjat arbetet med att förbättra va-försörjningen i Råneå och kommer nu se om processen kan gå snabbare, förklarar Lenita Ericson, ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Tankar med vatten finns för verksamhetsbehov vid Älvens förskola, Forsbacka vård- och omsorgsboende samt Västberga vård- och omsorgsboende.

Luleå kommun öppnar upp för duschmöjligheter på Luleå Energi Arena som kommer att hållas öppen för allmänheten kl. 15.00 till 21.00 idag och vi jobbar för att säkerställa ytterligare duschmöjligheter i närområdet.

För dem som inte kan använda bil eller buss kommer andra alternativ att tas fram och vi återkommer under dagen om detta.

Lulea.se uppdateras löpande under dagen.

Fler frågor och svar