Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vattnet i Råneå bör inte drickas

Under torsdagen kom tips om misstänkt algblomning vid Andträsket i Råneå. Eftersom Andträsket används som råvattentäkt för Råneås vattenförsörjning så har Stadsbyggnadsförvaltningen beslutat att gå ut med rekommendationen att inte dricka kranvattnet i Råneå.

Råneborna får hämta vatten i tankar

Vattentankar ställs ut på busstationen i centrum samt på gamla Tekniska på Tallhedsvägen. Äldreboendena Forsbacka och Västberga samt Älvens förskola för tankar utplacerade vid sina verksamheter.

Badplatser

Det populära utebadet i Råneå kommer att behöva stängas under helgen för att undvika risken vid dusch och bad. Man bör inte heller bada i Andträsket eller låta hundar dricka av vattnet. 

En säkerhetsåtgärd

Att inte dricka vattnet är en säkerthetsåtgärd. Petra Viklund, VA-chef förklarar: - Så länge vi inte vet säkert vilken alg det är som blommar i Andträsket så väljer vi att rekommendera att Råneborna undviker att dricka vattnet. Med tanke på att det verkar vara fortsatt varmt under helgen så är det troligt att blomningen kommer att öka.

Prover bekräftas under måndagen

Senast under måndagen nästa vecka så kommer vi att kunna bekräfta om det finns algtoxin i vattnet eller inte. Livsmedelsverket bistår kommunen med experthjälp från deras Vattenkatastrofgrupp VAKA.

Mer information om algblomning hittar du här.öppnas i nytt fönster

Andträsket, Råneå 27 juli 2017

Andträsket, Råneå 27 juli 2017. Foto: Petra Viklund