Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Algblomning vid Rörbäck, undvik att bada i algblomningen

Den 11 juli fick miljö- och byggnadsförvaltningen in en rapport om en algblomning vid Rörbäck. Den har bekräftats bestå av blågröna alger och vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte låta hundar dricka av vattnet.

Vid Rörbäck i Kalixviken i Luleå kommun iakttogs en algblomning längs stranden och ute i viken i början av veckan. Ansamlingen är blågrön i färgen och vattnet är grumligt. Prov togs av miljö- och byggnadsförvaltningen och det har nu har analyserats av Umeå Marina Forskningsstation. Resultatet visar att det är den blågröna algen Dolichospermum som blommar. Denna art kan producera alggifter och vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna.  

Håll barn och husdjur borta från algerna

Informationscentralen för bottniska viken rekommenderar att man inte badar på platser med algblomning. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

Rapportera in algblomningar

Så länge förutsättningarna är de rätta, med soligt, vindstilla väder och näring i vattnet, kan ytterligare algblomning uppstå längs kusten. Rapportera algblomningar till miljökontoret i den kommun där du befinner dig eller direkt till Informationscentralen för bottniska viken via deras telefonsvarare på nummer 010-2254111.

Läs mer om algblomningar på informationscentralens webbplatslänk till annan webbplats