Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gräsklippningssäsongen har startat

Nu har årets gräsklippningssäsong dragit igång, ett 20-tal gräsklippare och trimmare hjälps nu åt på heltid för att hålla Luleå vackert.

Vi vill öka den biologiska mångfalden

I år har kommunen lagt om skötseln på en del ytor till att bli mer högvuxna, detta gör vi dels för att öka den biologiska mångfalden men också för att erbjuda fler typer av upplevelser till de som bor i kommunen. Många vill se mer ängslika gräsytor och vi försöker tillgodose allas önskemål.

Vi kommer snart och klipper

Med över 350 hektar gräsytor är det en stor arbetsuppgift för sektionen Park och Evenemang varje sommar. Beroende på placering och typ, klipps gräsytorna olika ofta.

Gräsmattor klipps ungefär en gång per vecka och högvuxna gräsytor 1-2 gånger per sommar, beroende på hur fort gräset växer. I våra parker och på de ytor där det vistats mycket mäniskor har vi gräsmattor. Övriga ytor sköter vi som högvuxna gräsytor.

I år har vi lagt ut alla gräsytor som kommunen klipper på kommunkartan, som ni kan nå genom att klicka på denna text.länk till annan webbplats

Var rädd om er - håll säkerhetsavstånd

Gräsklippare och grästrimmers är kraftiga motordrivna redskap och det händer att de kör på stenar eller annat skräp som gömmer sig i gräset. Då kan föremål slungas ut från maskinerna med stor kraft. Av den anledningen vill vi att ni håller ett säkerhetsavstånd på 25 meter till maskinerna. Försök inte att kontakta föraren om ni vill något, det bästa sättet att kontakta kommunen är via kundtjänsten på telefon nummer 0920-45 44 44.

Läs mer om vårt arbete med Luleås grönytor

Vill ni läsa mer om hur kommunen arbetar med gräsytor klicka här.