Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Monica Gotthold och Seija Fallemark

Monica Gotthold och Seija Fallemark, projektledare för Rutt 616

Rutt 616 tilldelas stipendium för hållbar utveckling 2017

Rutt 616 är en naturskön sträcka på 33 km på den södra sidan av Lule älv, mellan Luleå och Boden. Den börjar vid Gäddviksbron i Luleå och sträcker sig till Dammbron nära Boden.

Här finns odlingsmarker, natur- och kulturmiljöer som hävdats under många århundraden. På sträckan finns ett flertal naturreservat och sevärdheter. Men det finns framförallt ett stort antal småföretagare som producerar, tillverkar och odlar, de säljer sina tjänster eller sina produkter. Vi som bor på den här sträckan vill dela med oss av vad den Södra älvdalen betyder för oss.

Ovanstående är en beskrivning som är tagen från Rutt 616 facebooksidalänk till annan webbplats.

Idag delades stipendiet för hållbar utveckling ut i stadshuset vid kommunfullmäktiges sammanträde

Det tilldelas de i Luleå kommun verksamma i landsbygdsutvecklingsprojektet Rutt 616.

Motivering

"Rutt 616 är ett landsbygdsutvecklingsprojekt med olika företag verksamma efter väg 616 på södra sidan av Luleälven, som exempel producentföretag inom jordbruket, turistnäringen, tjänsteföretag, hantverkare och konstnärer.

Med lokalproducerade och korta transporter av råvaror minskar belastningen på miljön. Genom samordning vid inköp och marknadsföring kan företagen hålla nere sina kostnader vilket innebär god ekonomisk hushållning. De ger de mindre företagen möjlighet att vara ekonomiskt bärkraftiga.

Rutt 616 erbjuder även olika aktiviteter som studiecirklar, föreläsningar som Nära
mat- Livsmedelsstrategin och erbjuder studiebesök hos företagen för allmänheten.

Med sina ambitioner att värna om landsbygden och företagandet i smått och stort har Rutt 616 stärkt det sociala nätverket mellan företagen och övriga boenden efter älven.

Det är av stor vikt att vid ett krisläge kunna vara självförsörjande av råvaror till mat med tanke på den låga självförsörjningsgrad landet har av jordbruksvaror. Rutt 616 är ett gott exempel på hur man till viss del kan säkerställa produktionen av jordbruksprodukter i ett krisläge." 

Lär dig mer om Rutt 616

Seija och Monica berättade att Rutt 616 just nu skapar en REKO-ring som innebär att konsumenterna ska kunna handla direkt från lantbrukarna. Läs mer om detta och mycket annat på Rutt 616 facebooksidalänk till annan webbplats.

Rutt 616 fina logotyp. Det är en sköld där det står 616 med två älghuvuden som kikar fram på varsin sida

Logotypen för Rutt 616