Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Carina och Mats Landström i Bensbyn framför sitt hus och sin solcellsanläggning

Carina och Mats Landström i Bensbyn framför sitt hus och sin solcellsanläggning

Solceller - som att köpa en bärplockare som plockar bären åt dig!

- Jag är lat. Och när man är lat blir man glad när saker sker av sig själv. Jag har till exempel ett gäng gratisjobbare på taket!

Så inleder Kay Rung från Svensbyn utanför Piteå sin föreläsning om solenergi i mitten av maj. Att installera solceller på sitt tak tycker han är detsamma som att köpa en bärplockare som plockar bären åt en. Solcellerna bara sitter där dag ut och dag in och utan att man behöver göra någonting så laddas elbilen (han har inte tankat sen 2014 och har minskat sin bränslekostnad från 25 000 kr per år till ca 1500 kr per år), tvätten blir tvättad och datorn är igång eftersom Kay jobbar hemifrån. Solens strålar är bären som väntar på att bli plockade i skogen.

Kay Rung från Svensbyn utanför Piteå föreläser om solceller den 16 maj i Luleå Energis lokaler

Kay Rung från Svensbyn utanför Piteå föreläser om solceller den 16 maj i Luleå Energis lokaler

Varje ögonblick går det åt 16 TWh energi i världen totalt. Tittar man på olika sätt att producera energi så kan våg-kraft ge 2 gånger det behovet. Geo-kraft kan ge 10 gånger behovet, bio-energi kan ge 20 gånger, vindkraft 200 gånger och sist men inte minst utan absolut störst; solenergi kan ge 1800 gånger jordens energibehov varje ögonblick berättar Kay!

Många Lulebor är intresserade av att ta vara på energin från solen och Kay fick svara på många frågor

Många Lulebor är intresserade av att ta vara på energin från solen och Kay fick svara på många frågor

Mycket liten skillnad i mängden solinstrålning hos oss jämfört med södra Sverige

Och det gäller i högsta grad även oss i Luleå. Vi har kustklimat hos oss och därför ofta många soltimmar varje år och sett till mängden solinstrålning så är skillnaden mycket liten om man jämför med södra Sverige, max 10 %. Vi har dessutom lite kallare vilket solpanelerna tycker om, de producerar bäst när de inte blir för uppvärmda, och vi har dessutom under vårvintern mycket snöreflektion vilket ökar produktionen jämfört med södra Sverige just under vårvintern. Ett exempel på det är Pite Energis anläggning på Acusticums tak som i flera år i rad har varit Sveriges effektivaste solcellsanläggning och producerat flest antal kWh per installerad kW i hela Sverige!

Kay Rung föreläser under en av Luleå kommuns solenergiaktiviteter under våren 2017. Seminariet hölls i samarbete med Luleå Energi och det var många Lulebor som passade på att lära sig mer om solenergi och hur man kan producera sin egen el.

Solelproduktion per installerad kW per månad på fyra svenska orter. Källa Stridh och Hedström 2011

Solelproduktion per installerad kW per månad på fyra svenska orter. Källa Stridh och Hedström 2011

Vi är på studiebesök i Bensbyn hos Carina och Mats som har installerat en solcellsanläggning på 13 kW

Vi är på studiebesök i Bensbyn hos Carina och Mats som har installerat en solcellsanläggning på 13 kW

Studiebesök på solcellsanläggning i Bensbyn

Några som redan gjort slag i saken är Mats och Carina Landström. Energirådgivningen på Luleå kommun tillsammans med intresserade Lulebor fick komma på studiebesök till dem i början av juni. Lärkan drillade över ängarna i Bensbyn när vi stod på Mats och Carinas altan och tittade på solcellerna på taket. Bilarna stod i rader utanför på gatan, det var många som var intresserade av att få se en solcellsanläggning i drift.

Vi blev bjudna på kanelsnurror och kaffe och sen drog Mats igång att berätta om deras solcellsresa. Det var under 2015 som de monterade sin solcellsanläggning på ca 85 m2. Anläggningen producerar sedan dess ca 10 000 kWh per år vilket ger ett mycket bra tillskott till energianvändningen i huset eftersom det har el som uppvärmning och därför en relativt hög elanvändning.

De installerade anläggningen själva men hade givetvis en behörig elektriker som gjorde elarbetet vilket är ett måste. Kostnaden för anläggningen blev ca 107 000 kr totalt efter att de dragit av solcellsbidraget, vilket ger en kostnad på ca 8000 kr per installerad kW, ett mycket bra pris. Mats berättar att enligt deras kalkyl kommer anläggningen ha betalats tillbaka inom tio år på grund av minskade energikostnader och det de får betalt för sin överskottsel.

Mats visar och berättar om deras solcellsanläggning och hur produktionen sett ut sen den installerades mm

Mats visar och berättar om deras solcellsanläggning och hur produktionen sett ut sen den installerades mm

Får betalt för sin överskottsel och skattereduktion för antal producerade kWh

De säljer alltså en hel del el förutom det de använder direkt själva. Under sommarmånaderna så producerar en solcellsanläggning i princip alltid mer än man kan använda i sin bostad och den överskottselen kan man sälja till ett elbolag. Elnätsbolaget, i det här fallet Luleå Energi, byter elmätare (är kostnadsfritt om man har en säkring på upp till 63 A och inte producerar mer el än man köper från elbolaget), vilket man gör för man ska kunna mäta både köpt el och den överskottsel man för ut på elnätet och säljer.

Något som också bidrar till den ekonomiska ekvationen är att man som producent av förnybar el också får en skattereduktion på 60 öre per producerad kWh. Detta sköter sig till största delen automatiskt eftersom elbolaget skickar siffror på hur många kWh din anläggning producerat och sålt under året till Skatteverket som sedan gör avdraget på deklarationen.

Vikten av snörasskydd…

Allt som allt är Mats och Carina mycket nöjda med sin solcellsanläggning, möjligen var Carina lite upprörd första vintern eftersom hon då på ett väldigt tydligt sätt blev medveten om vikten av snörasskydd. Hon gick ut genom ytterdörren för att åka skidor en härlig vårvinterdag men då hon stängde dörren så rasade all snön på taket ner och det blev till att skotta istället för att åka skidor. De hade aldrig tidigare behövt något rasskydd på sitt tak men solcellerna har en betydligt glattare yta än de flesta takytor så snön rasar lättare av dem. Så både Mats och Carina betonade vikten av att kolla upp om det kommer att behövas ett rasskydd innan man monterar sina solceller eftersom det kan vara svårt att få plats med det när man väl satt upp cellerna.

Efter många frågor från besökarna och också en rundvisning där vi fick se växelriktare (den omvandlar den producerade likströmmen till växelström) och elmätare mm så tackade vi Mats och Carina för att vi fick komma genom att lämna över två lampor, solcellslampor givetvis…

Individuell rådgivning

Är du också intresserad av att veta mer om solceller och hur dina förutsättningar för en installation av solceller ser ut är du välkommen att kontakta Luleå kommuns energi- och klimatrådgivare för en individuell rådgivning. Se kontaktuppgifter här