Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vatten en viktig utmaning

Petra Viklund, VA chef vid Luleå kommun och Stefan Marklund från LTU representerade Luleå på Vattenstämman i Karlstad.

Petra Viklund, VA chef vid Luleå kommun och Stefan Marklund från LTU representerade Luleå på Vattenstämman i Karlstad.

På årets viktigaste vattenmöte - Vattenstämman 2017 ställde sig hela VA branschen i Sverige den viktigaste frågan just nu – Hur säkrar vi vattnet när Sverige växer? Vad behöver vi göra nu för att ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav i framtiden?

De senaste åren har Sverige haft en snabb befolkningsökning, om än ojämnt fördelad, och vi har passerat 10-miljonersstrecket. Nästa miljongräns uppnås sannolikt om nio år. Därför behöver vi, enligt Boverket, bygga drygt 700 000 nya bostäder. På årets Vattenstämma diskuterades planering och beslutfattande som leder till att vårt vatten säkras inför Sveriges snabba befolkningstillväxt och ökade behov av bostadsbyggande.

Luleås VA-chef Petra Viklund berättar mer