Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gültzauudden ska få lite omvårdnad

Under vecka 20 kommer Gültzauudden att få en ansiktslyftning med slyröjning och trädfällning

Under vecka 20 kommer vi att påbörja arbetet med att framför allt röja underväxande buskar (sly) och eventuellt ta ned något/några riskträd. Det är träd som av olika anledningar har försvagats och medför en risk för människor som vistas i dess närhet.

Tänk också på att hålla säkert avstånd till våra medarbetare. Arbetet sker med maskiner vilket kan medföra flygande kvistdelar mm.