Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Foto: Pexels

Andträsket nytt vattenskyddsområde i Råneå

Andträsket försörjer Råneå tätort med friskt vatten. Ett vattenskyddsområde beslutas för att skydda vattnet från att förorenas. Kungörelse av beslutet finns nu anslaget hos Luleå kommun.

Kungörelse - beslutet finns anslaget

Beslutet finns anslaget hos Luleå kommun:

  • Stadshuset, Rådstugatan 11
  • Stadsbyggnadsförvaltningen, Midgårdsvägen 19, 971 85 LULEÅ.

Beslutet kan överklagas

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska ha inkommit till Luleå kommun senast den 24 maj 2017. Ange diarienummer 2017/356.

Läs mer om Vattenskyddsområde för Andträsket