Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Björkarna efter Mjölkuddsvägen mår inte bra

Under maj månad kommer ett flertal av de gamla björkarna efter Mjölkuddsvägen att fällas.

Nu tvingas vi ta ned flera björkar efter Mjölkuddsvägen. Att hela allén har problem konstaterades när man under 2016 gjorde en inventering av träden. En del av träden är i så dåligt skick att de hotar att ramla av sig själva.

För att få ta ned björkarna måste kommunen ha dispens från länstyrelsen.

− När man ska ta ned träd i rader med fler träd än fem, så är träden biotopskyddade och vi måste söka tillstånd. Tillstånd är beviljat och nu börjar vi med fällningen under maj månad, säger Anna-Marita Johansson, parkmästare Luleå kommun.

Björkarna i allén efter Mjölkuddsvägen har levt ett hårt liv. Många har under åren blivit skadade vilket lett till olika angrepp som försvagat träden. Det finns tankar på att återplantera träden men det kräver en del eftertanke och planering.

Under arbetet med träfällingen kommer det att vara viss störning för trafiken. Arbetet kommer främst att ske tidigt på morgonen.

Läs mer om fällningen av Mjölkuddsvägens björkar.