Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

VA-arbete vid Pontusbadet kan ge köer

Arbetet med att anlägga nya dagvattenledningar i området kring Badhuset i Luleå centrum drar vidare längs Bodenvägen och en tid framåt kan störningar i trafikflödet märkas av i korsningen mot Gammelstadsvägen. Arbetet pågår till 21 maj.

Nu fortsätter arbetet med anlägga nya dagvattenledningar i området nedanför Luleå Energi Arena. Den tidigare etappen som drog fram just nedanför arenan är i stort sett klar och nu återtår att färdigställa det området. Parallellt med detta påbörjas dock nästa arbete i området och det är nu i korsningen Bodenvägen/Gammelstadsvägen som störningar i trafiken kommer att kännas av denna gång.

Läs mer om arbetet i området.