Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

GC-väg nedan Luleå Energi Arena stängs

Nu går VA-arbetet längs Bodenvägen nedan Luleå Energi Arena in i fas2. Det innebär att vi stänger gång- och cykelvägen mellan Kulturhusrondellen och Gammelstadsvägen under en månad med start från måndag 27 mars. Alternativ GC- väg är skyltad och vi hänvisar för passage på Bastugatan.

Även fordonstrafikanterna påverkas av arbetet i fas2 på så vis att Bodenvägens nedre körbana är helt avstängd och enbart den övre hålls öppen för trafik.
Det innebär att trafiken möts på samma körbana.

Arbetet innebär att köer kan uppkomma i området och vi ber er visa hänsyn till arbetarna på plats och till varandra.

Läs mer om arbetet längs Bodenvägen.