Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

VA-arbete Bodenvägen i höjd med Luleå Energi Arena - fyra vägbanor blir två

Fram till och med 1 april kommer Bodenvägen, i höjd med Luleå Energi Arena, att smalnas av från fyra vägbanor till två. Det innebär köer i området och vi ber om visad hänsyn för arbetare på plats och till varandra.

Läs mer om arbetet på Bodenvägen och andra planerade VA-arbeten på vår informationssida om störningar på grund av arbete med vatten- och avlopp.

Länk till informationssida för VA-arbeten.