Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Inbjudan till markanvisning

Inbjudan till markanvisning: del av Notviken 4:40

Luleå kommun har för avsikt att sälja delar av fastigheten Notviken 4:40 i anslutning till Hyvelgränd och Stickvägen. Syftet är att bygga prisvärda bostadsrätter för att komplettera utbudet av bostäder i området.

Vi ser framför oss prisvärda bostadsrätter i två till tre våningar med tydliga kopplingar till skogen och till omkringliggande bebyggelse. Byggnaderna har huvudsakligen fasader i trä samt material och tekniker med effektiva kretsloppslösningar för både energi- och resursanvändning.

Intresseanmälan ska vara inlämnad senast fredag 3/3-2017.

Ta del av hela inbjudan på sidan om markanvisningar.