Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun deltar i Hållbarhetsindex

Idag släpper Svenskt vatten sin rapport Hållbarhetsindex där tempen tas på vatten- och avloppsverksamheter runt om i Sverige. Luleå kommun har för första gången deltagit fullt ut i mätningen.

Hur redovisas resultatet för Luleå kommun?

Resultatet i den rapport som Svenskt vatten presenterar är anonymiserat. Luleås resultat kommer att presenteras i sin helhet under första kvartalet 2017 tillsammans med en åtgärdsplan för hur vi kan nå våra långsiktiga mål. Hållbarhetsindex baseras på 14 kategorier bland annat Vattenkvalitet, Leveranssäkerhet, VA-planering, Miljökrav och Driftsstabilitet. Kraven är tuffa och skall ses som ett verktyg för förbättringsarbetet på flera års sikt (5-10 år).

Läs mer om Hållbarhetsindex på vår webb.