Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Miljöinspektör Henrik Löf jobbar med inventeringen av enskilda avlopp. Foto: Susanne Lindholm

Miljöinspektör Henrik Löf jobbar med inventeringen av enskilda avlopp. Foto: Susanne Lindholm

Enskilda avlopp inventeras

I Luleå kommun finns det 4 000 enskilda avlopp och antalet ökar på grund av nya bostäder som byggs och fritidshus som renoveras. Reningen i ett enskilt avlopp är ofta betydligt sämre än i ett kommunalt reningsverk. Många avlopp har nästan ingen rening alls. Det bidrar till övergödning och en ökad risk för dåligt dricksvatten.

– Utifrån en miljö- och hälsoskyddsaspekt är det jätteviktigt att vi förbättrar våra enskilda avlopp så att människor inte blir sjuka eller vår miljö tar skada, säger Henrik Löf som är miljöinspektör vid Luleå kommun.

Tio procent av Sveriges befolkning har ett eget enskilt avlopp. Dessa släpper ut lika mycket övergödande ämnen som alla kommunala reningsverk tillsammans. Övergödningen skapar stora problem i miljön och om inte avloppsvattnet renas tillräckligt är det stor risk att dricksvattenbrunnar förorenas.

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att fem procent av alla enskilda avlopp årligen ska åtgärdas. I Luleå innebär det 200 avloppsanläggningar. I fjol inventerade kommunen avloppsanläggningar i Lillviksholmen utanför Kallax och i år har man inventerat delar av Hertsölandet.

– När vi inventerar så tittar vi på slamavskiljaren och infiltrationsbädden samt var utsläppet finns och hur det påverkar det närliggande området, säger Henrik Löf.

Viktigt med rening

Kraven för ett enskilt avlopp är att man har en slamavskiljare där vattnets grövre partiklar fastnar samt en brunn som fördelar vattnet vidare till olika rör. De rören ansluts till en infiltrationsbädd där den slutliga reningsprocessen sker. Där reduceras inte bara gödningsämnena kväve och fosfor.

– Utan det viktigaste här är reningen av bakterier och virus så vi inte får hälsoproblem, säger Löf.

Om ett enskilt avlopp inte uppfyller kraven får fastighetsägaren ett förbud och vanligtvis två år på sig att åtgärda bristerna.

– Tyvärr har vi många gamla enskilda avlopp i kommunen med mycket brister och ofta innebär det ett byte av hela anläggningen.

Innan man byter sin gamla anläggning krävs det tillstånd från kommunen som sedan kontrollerar att den nya anläggningen följer de krav som finns i miljölagstiftningen. Fastighetsägare behöver inte vara oroliga att de blir bötfällda för gamla avlopp.

– Inte alls, vi gör nu en inventeringsplan som kommer under våren 2017 och som berättar vilka områden vi ska inventera. Du ska som fastighetsägare veta i god tid att vi kommer ut och inventerar.

Fredrik Winneborn

Fakta om enskilda avlopp

  • Ett enskilt avlopp är en avloppsanläggning som har tillkopplad wc, disk- och tvättvatten och inte är ansluten till ett kommunalt avlopp.
  • En ny enskild avloppsanläggning kan kosta från 60 000 kronor och uppåt.
  • Livslängden på en modern avloppsanläggning är 15-20 år.
  • Genom att följa guiden Bedöm ditt eget avlopp på www.lulea.se/vattenochavlopp kan man enkelt ta reda på om det egna avloppet behöver förbättras.
  • http://husagare.avloppsguiden.se kan man kolla på olika lösningar för enskilda avlopp.