Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Finns det kulturhistoriska intressanta byggnader och miljöer i Luleå centrum?

Luleå är en fantastisk kommun med många intressanta byggnader och miljöer värda att bevara, uppleva, utveckla och vårda. Nu kan du ta del av inventeringen av kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer i Luleå centrum.

Under 2016 har det gjorts en omfattande inventering av Luleå centrums intressanta byggnader och miljöer. Kulturmiljön är den miljö som påverkats och formats av människan genom sina verksamheter och aktiviteter, den synliggör historien om våra liv.

När en byggnad eller miljö är utmärkt som minnesvärd betyder det att vi måste tänkta till innan vi gör förändringar och tar hjälp av sakkunniga. Även byggnader bredvid kan komma att påverkas.

Läs mer om inventeringen, om Luleås bebyggelsekaraktärer, det speciella med Luleå och mycket mer.

 

Se de särskilt intressanta byggnaderna i karttjänsten Kulturmiljö

I den interaktiva karttjänsten, Kulturmiljö, kan du se olika kartlager där du kan se vilket område som inventerats, kulturhistoriska byggnader samt några särskilt kulturhistoriskt intressanta byggnader med en kort beskrivande text.


Till den interaktiva kartan - kulturmiljö.länk till annan webbplats