Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleås tillväxt ger höjd VA taxa

Ledningsarbete Köpmantorget.

Foto: Per Pettersson

Luleås växer. Därför behövs en justering av VA taxan. Stadsbyggnadsnämnden föreslår en höjning med 8% på brukningsavgiften samt 10% på anläggningsavgiften.

– Vi behöver fortsätta investera för nya vatten- och avloppsledningar i Luleå kommun, både för att kunna fortsätta växa och för att byta ut gamla ledningar. Vi har inte höjt avgiften under de två senaste åren, säger Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Förslaget motsvarar en höjning av brukningsavgiften med 44 kronor i månaden för en familj som bor i villa och förbrukar 150 m3 vatten per år.

Slutligt beslut i frågan tas av Kommunfullmäktige/Kommunstyrelse innan årsskiftet.

Läs mer om Luleås VA taxor.länk till annan webbplats